fbpx

Частен облак

Достигнете облаците с нашият OpenStack частен облак.

Съхраняваме вашите данни надеждно, благодарение на доминиращия при сторидж решенията CEPH

Мрежата ни е двойно подсигурена, с което гарантираме високия ъптайм на всички облачни услуги

OpenStack ни дава предимството да сме по-гъвкави в предлаганите услуги пред останалите доставчици


Нашето API включва


  • Cinder - Volume Management
  • Nova - Compute
  • Heat - Orchestration
  • Glance - Image Management
  • Magnum - Container Management
  • Neutron - Networking
  • Keystone - Identity

Искаме да направим OpenStack достъпен за всеки


В глобален мащаб OpenStack към момента работи на над от 5 млн. процесорни ядра и задвижва над 90 публични облачни услуги. За жалост той не е разпространен на локалният ни пазар, тъй като той е изключително труден за конфигуриране и поддръжка, поради големият брой услуги, който включва в себе си. Нашата цел е да предоставим лесен начин да се сдобиете с напълно функционираща и поддържана OpenStack среда без да влагате пари за хардуер и конфигурация.

Твоят виртуален дейтацентър

В нашият частен облак вие имате свободата сами да изградите мрежата, рутерите, баласьорите на натоварване (LB), хранилищата на данни, така както бихте могли да го направите, ако разполагахте с реалният хардуер.


Винаги с последната версия

Обновяваме всички услуги в нашият облак при излизането на всяка версия на OpenStack. Всички предлагани от нас OpenStack услуги работят на последната stable версия.